fbpx

Medlemmer giver flere frivillige, det gør kunder ikke

Mange foreninger behandler deres medlemmer som kunder. Man tilmelder sig aktiviteten, betaler kontingent, kommer til aktiviteten, som er nøje tilrettelagt og går hjem igen. Hvis vi ikke inddrager vores medlemmer, vores frivillige og vores forældre i vores demokrati i foreningen, sådan som folkeoplysningen forskriver det, så bliver det sværere, at rekruttere flere frivillige til tillidsposterne i foreningen. Dermed udebliver medlemsdemokratiet.

Tænk ud af boxen for flere frivillige

En stor europæisk undersøgelse (Kilde: IDAN) viser, at Danmark har mange frivillige og især idrætsforeningerne gør stor brug af frivillige. Og har mange frivillige. Det er godt. Men foreningerne i Danmark ligger i bunden over de foreninger, som formår at inddrage medlemmerne, i foreningsdemokratiet. Og danske foreninger tillægger ikke samme betydning, af den demokratiske involvering, som man gør i andre europæiske lande. Det er måske også derfor, at vi føler, at det er sværere, at rekruttere frivillige til bestyrelser og andre tillidsposter.

En anden undersøgelse (Kilde: DIF) viste, at 9 ud af 10 foreninger IKKE har en strategi eller en plan for rekruttering af flere frivillige. Og at de samme foreninger svarede, at de følte, det var vanskeligere at rekruttere frivillige, end de foreninger, som svarede at de havde en plan.

Som forening kan vi have en hvis tendens til, at give andre skylden, for ikke at kunne tiltrække flere frivillige. Samfundet, de unge, de ældre, andre foreninger og mange flere ikke-gyldige undskyldninger. Men vi skal kigge på os selv. Langt de fleste barrierer ligger internt i foreningen. Og ikke ude i samfundet.

Stabil udvikling af frivillige

Der har været en stabil udvikling af antallet af frivillige. Det går selvfølgelig både op og ned. Men alt i alt, så går det. De frivillige opgaver, som de fleste foreninger oplever, at det er lettest at rekruttere til, er ad-hoc opgaver. Små tidsafgrænset opgaver, som er nemme at overskue og ikke tager for lang tid. Opgaver som de fleste mennesker kan afse tid til, i en travl dagligdag. Når talen falder på rekruttering af tillidsposterne og længerevarende opgaver, bliver det straks lidt vanskeligere.

Hvad kan I selv gøre for at få flere frivillige

  • Vær optimistiske og brug alle jeres positive historier. Fortæl hvor sjovt og nemt det, at være frivillige i jeres forening. Hvad får de frivillige ud af, at være frivillig hos jer?
  • Vær åben overfor nye input og tiltag, som kommer fra medlemmer, frivillige og forældre. Vær åben overfor fornyelser.
  • Kommunikation er alt. Kommuniker bredt til alle, som har en berøringsflade med jeres forening. Brug forskellige platforme til jeres kommunikation.
  • Vær udadvendt og vis jeres forening frem. Det virker banalt, men hvis man ved hvad I står for og hvilken forening I er, så er der større tendens til, at nogle vil hjælpe.
  • Involver jeres medlemmer og giv dem medindflydelse. Ved medindflydelse og åbenhed, fra foreningens side, skabes medejerskab og det er en af grobundende til frivillighed.
  • Uddeleger, uddeleger, uddeleger. Lad være at lukke jer sammen om jer selv. Uddeleger og gør eventuelt opgaverne mindre og mere overskuelige.
  • Hav en plan og en strategi. Et bestyrelsesmedlem skal ikke findes otte dage før generalforsamlingen. Vær beredt og foran. Ager i stedet for at reagere.

Få hjælp og inspiration til arbejdet

Onboard kan på længere sigt give flere frivillige

Der er ingen tvivl om, at engagere frivillige i foreningen kræver arbejde. Kontinuerligt arbejde. Nye opgaver opstår og medlemmer og frivillige går fra og til. Oftest er der mange forældre, som bliver frivillige, imens deres børn går til aktiviteten. Så derfor skal I have en plan, en strategi og vide hvad der skal til.

På det gratis online kursus Lav en plan for de frivillige får i netop input til, at lave en plan for, hvordan i håndterer frivillige i jeres forening. Konkrete redskaber og værktøjer til download.

Foreningen Onboard
Foreningen Onboard er et onboarding program, som man ser det fra erhvervslivet til ny-ansatte. Og kan nemt være en del af planen, som I har for frivillige. I et sådant modtagelsesprogram tager I godt imod nye i foreningen. Det kan være medlemmer, forældre, trænere og instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Eller en hvilken som helst gruppe af frivillige, i vil tage godt imod.

Foreningen Onboard bliver skræddersyet til den enkelte forening, da foreninger er forskellige. Der er dog visse aspekter, såsom folkeoplysningsloven, der er ens. Du kan se de forskellige muligheder din forening har på ForeningenOnboard og dermed give dine medlemmer, forældre og frivillige den bedste indføring i foreningen, dens kerneopgaver, værdier og målsætning.

Gør noget for de frivillige fra starten.

Scroll til toppen