fbpx

Handelsbetingelser og rettigheder

Opdateret november 2019

Produkter og tjenester udbydes af:

Foreningsuddannelser.dk
Fjordglimt 1
4070 Kr. Hyllinge
TLF: +45 27 26 57 29
CVR: 26 13 19 60

Generelt

Foreningsuddannelser.dk stiller kursus baseret online tjeneste til rådighed på https://foreningsuddannelser.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Foreningsuddannelser.dk.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Foreningsuddannelser.dk og én fysisk person eller en gruppe af personer (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Foreningsuddannelser.dk vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Foreningsuddannelser.dk.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Foreningsuddannelser.dk's tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten, registrere en brugerkonto på portalen.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Foreningsuddannelser.dk samt ændre sit password.

Ved misbrug af Login Oplysninger forbeholder foreningsuddannelser.dk sig retten til straks, at annullere denne aftale og sætte Brugerens konto i bero sågar at slette den.

Betaling

Betaling foregår gennem foreningsuddannelser.dk webshop og gateway for betalinger. Den enkelte kursist betaler direkte til foreningsuddannelser.dk, medmindre der er aftalt en gruppeaftale med en større kunde.

Køb af onlinekurser på foreningsuddannelser.dk er bindene. Se afsnittet om evt. fortrydelsesret.

Der gives ikke kredit.

I kampagnesammenhænge kan der gives særskilte rabatter, hvilke vil blive annonceret.

Foreningsuddannelser.dk modtager online betalinger og kort der kan benyttes er opgivet i betalingsvinduet ved checkout.

Betaling bliver trukket på din konto, når du har accepteret køb af ydelsen (onlinekurset)

Foreningsuddannelser.dk krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med valgte betalingsudbyder.

Alle priser er angivet i danske kroner inklusive moms.

Foreningsuddannelser.dk's egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL-protokol.

Levering

Efter godkendt betaling gives der adgang til det valgte kursus umiddelbart herefter. Der kan forekomme særlige tilfælde, hvor der går lidt ekstra tid.

Opleves det, at der ikke gives adgang umiddelbart efter godkendt betaling, bedes der tages kontakt til foreningsuddannelser.dk med det samme på post@foreningsuddannelser.dk

Fortrydelsesret

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gælder dog ikke på samme måde ved levering af digitalt indhold, som disse online kurser består af. Når du bestiller et online kursus, skal du give samtykke til frasigelse af retten til, at fortryde købet, i den individuelle check-boks i købsprocessen. Du får efterfølgende i en mail tilsendt en kopi, af dit udtrykkelige samtykke, og du mister din fortrydelsesret, så snart udførelsen begyndes.

Der gives ikke fortrydelsesret på digitale online kurser købt på foreningsuddannelser.dk

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside - https://www.forbrugerombudsmanden.dk.

Reklamationsret

Foreningsuddannelser.dk tilstræber at have høj kvalitet i digitale online kurser, men fraskriver sig ansvaret for evt. udefrakommende underviseres kompetencer og for deltagernes subjektive opfattelse af kvaliteten af kurserne. Der kan ligeledes forekomme fejl i materialet. Alle fejl påstræbes at blive rettet så hurtigt som foreningsuddannelser.dk bliver bekendtgjort hermed.

Der ydes således ingen reklamationsret i forbindelse med hvervning af digitale online kurser.

Kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer med et online kursus på post@foreningsuddannelser.dk

Rettigheder

Alle rettigheder til online kurser og andre digitale produkter tilhører foreningsuddannelser.dk og eventuelle samarbejdspartnere. Ved køb opnås alene en brugsret til pågældende online kursus. Brugsretten er personlig. Online kurser på foreningsuddannelser.dk må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Hvis vi registrerer at et login misbruges forbeholder foreningsuddannelser.dk sig retten til at blokere pågældende log-in uden forudgående varsel.

Online kurser må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt. Herunder må det særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med foreningsuddannelser.dk virksomhed.

Foreningsuddannelser.dk har ikke ret til at fjerne indhold i kurset, som kunden har købt, dog forbeholdes retten til at lave forbedringer, tilføjelser og foretage rettelser i udbudte online kurser og andet digitalt indhold.

Kunde- & Privatlivspolitik

Foreningsuddannelser.dk indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til mit nyhedsbrev. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Foreningsuddannelser.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Foreningsuddannelser.dk og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Indehaveren af Foreningsuddannelser.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Foreningsuddannelser.dk er: Lars Kaae Wagner

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger foreningsuddannelser.dk har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet.

Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til post@foreningsuddannelser.dk .

Cookies

https://foreningsuddannelser.dk anvendes cookies med det formål, at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Se hvordan du sletter dine cookies på www.thagaard.org/cookiehandtering/

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på https://foreningsuddannelser.dk , hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Foreningsuddannelser.dk's hjemmeside.

Se vores fulde Privatlivspolitik på: https://foreningsuddannelser.dk/privat-politik/

Fraskrivelse

Indholdet og produkter på hjemmesiden foreningsuddannelser.dk, herunder – men ikke begrænset til – video, tekst, lyd, grafik, billedmateriale, informationer, oplysninger, anbefalinger, råd mv., der gives i online kurser med videre, er tænkt som undervisning, og kan på ingen måde sidestilles med rådgivning eller professionel hjælp. Foreningsuddannelser.dk kan ikke give garanti for omtalte resultater.

Det pågældende indhold på foreningsuddannelser.dk er således af generel karakter.

Foreningsuddannelser.dk kan ikke pålægges erstatning for skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget som et resultat af brug og/eller misbrug af indholdet i de online kurser eller andet digitalt indhold på siden.

Klagemuligheder

Kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer med et online kursus på post@foreningsuddannelser.dk ,hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive klage til forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne er opfyldt.

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: post@foreningsuddannelser.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

Ændringer

Foreningsuddannelser.dk forbeholder sig ret til, uden yderligere notits, at ændre indeværende handelsbetingelser.

Lovvalg og værneting

Foreningsuddannelser.dk er underlagte de danske love og eventuelle tvister forsøges afgjort i byretten.

 

Scroll til toppen