fbpx
Nuværende status
Ej registreret
Pris
DKK 1200
Kom i gang
Der er ikke adgang til kurset endnu
Foreningsleder

Sæt kursen i fællesskab

Gør du alting selv? Oplever du, at konflikter kan være opslidende? Gør I det samme fordi det er det nemmeste? Så tag Foreningsuddannelse.dk's Online foreningsleder uddannelse. 

Uddannelsen tager udgangspunkt i:

 • Personligt lederskab
  Indsigt i din egen ledelsesstil og muligheder.
 • Ledelse i fællesskab
  Værktøjer til rekruttering og samarbejde.
 • Udvikling og forandringer
  Udvikling af foreningen og værktøjer til forandringen.
 • Foreningens samspil og hverdag
  Afdækning af muligheder for samarbejde og planlægningsværktøjer.

Med udgangspunkt i ovenstående og med reference til lærebøgerne i praktisk ledelse gennemføres kurset med Live webinars og lektioner online, krydret med videoer, opgaver og Quizes samt selvstudie og opgaveafleveringer. Du kan se forløbet herunder. 

 

Forløbet ser sådan her ud:

      • Dag 1 - Opstarts webinar
      • Dag 4 - Modul 1, Personligt lederskab, frigives 
      • Dag 11 - Modul 2, Ledelse i fællesskab, frigives
      • Dag 21 - Opsamlings webinar
      • Dag 25 - Modul 3, Udvikling og forandringer, frigives
      • Dag 32 - Modul 4, Foreningens samspil og hverdag, frigives
      • Dag 40 - Opsamling og afslutnings webinar

De tre webinar varer hver især cirke en time. Herud over skal du afsætte tid til selve modulerne og arbejdet med emnerne i foreningen. Afsæt omkring 4-5 timer i alt pr. modul. Du skal aflevere opgaver undervejs, hvilket du skal beregne et par timer til. Dagsintervallerne kan variere.

Målgruppe:
Foreningsledere, bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer eller andre som gerne vil have personlige redskaber til ledelse af foreningen.

Mål med kurset:
Efter endt kursus har du kendskab til ledelse og fået personlige leder redskaber du kan bruge i foreningen og andre steder.

Det får du og foreningen:

 • Kendskab til ledelse
 • Personlige redskaber
 • Redskaber til ledelse med andre
 • Udviklingsredskaber
 • Adgang til kurset i 180 dage

Om Lars Kaae:

Som formand og leder, i en idrætsforening, ved jeg, at det er rart at have nogle redskaber og værktøjer til, at drive vores forening og lede de frivillige. Og det giver nogle kompetencer vi kan tage med os.

Som underviser, af foreningsledere og i foreningsledelse, så har jeg set hvor stor en forskel det kan gøre i foreningen og for den enkelte frivillige leder.

Du kan læse mere om mig her

Kursus indhold

Scroll til toppen